مرور کلید واژه

صدور کارت هوشمند تأمین اجتماعی

صدور کارت هوشمند تأمین اجتماعی کلاهبرداری است

عصر ارتباط - هر نوع تماس تلفنی یا مراجعه حضوری افراد و یا نمایندگان شرکت‌هایی تحت عنوان همکار و یا نماینده سازمان تأمین اجتماعی برای تقاضای وجه در قبال ارائه کارت هوشمند درمان، بیمه تکمیلی و هر خدمت بیمه‌ای و درمانی قطعا کلاهبرداری است و در…