مرور کلید واژه

صندوق نوآوری

صندوق نوآوری وکیل مدافع شرکت‌های دانش‌بنیان است

عصر ارتباط - رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی خود را وکیل مدافع شرکت‌های دانش بنیان می‌داند. به گزارش صندوق نواوری و شکوفایی، علی وحدت در نشست پایانی مجموعه نشست‌های خبرگی که با حضور محمد صنایع بازرس کل امور…