مرور کلید واژه

فارغ التحصیلان

فارغ‌التحصیلان ICT در ایران همچنان در صدر بیکاران

عصر ارتباط - در حالی که بهترین دانش‌آموزان دبیرستانی وارد رشته‌های مرتبط با ICT می‌شوند فارغ‌التحصیلان آن در صدر لیست بیکاری هستند؛ اما رشته‌های ساده‌تر تا این حد بیکاری ندارند و برای آنها کسب‌وکار ایجاد شده که البته این اشتغال دانش بنیان…