• شرکت‌های دانش‌بنیان و آفتابه لگنِ هفت دست

    حسین علی زاده – در خبرها آمده بود که در سال جاری تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش سه برابری در کشور داشته و تعداد متقاضیان تأسیس شرکت‌ دانش‌بنیان نیز با افزایش روبه‌رو بوده است! نویسنده
    • توسط نویسنده
    • ۱ سال پیش
    • ۰