مرور کلید واژه

قاچاق کالا

مهار قاچاق از مرحله سیاست‌گذاری آغاز شود

عصر ارتباط - داود صفی خانی - این روزها مبارزه با پدیده قاچاق کالا به یکی از دغدغه‌های دولت تبدیل شده است و چندین کارگروه، بخش‌نامه و ابلاغیه به عناوین مختلف برای تجیمع نظرات کارشناسی به منظور تقویت نظارت یا آسیب‌شناسی آن در ارگان‌های مختلف…

بازطراحی سامانه جامع تجارت به دلیل عدم همکاری پیمانکار!

  طبق ماده 8 قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار مصوب سال 1390 و بند الف ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 مجلس شوراي اسلامي تهيه، اجرا و بهره برداري از سامانه جامع تجارت بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونيکي به عنوان يکي…