مرور کلید واژه

ماهواره «نور ۲»

ماهواره «نور ۲» از فضا تصویر ارسال کرد

عصر ارتباط - وزیر ارتباطات گفت: ماهواره بومی ایرانی نور ۲ تصاویر کاربردی رنگی با وضوح و دقت تفکیک زیاد به ایستگاه زمینی ارسال کرد. به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور با انتشار عکس ارسالی از ماهواره نور ۲ نوشت: چه کسی باور می‌کرد که…