• فرصت تاریخی ایران در «مراقبت‌های بهداشتی از راه دور»

    علی شمیرانی – کشور ایران با توجه به وسعت، شرایط اقلیمی‌و جغرافیایی و همچنین جمعیت رو به پیری، نیازمند بکارگیری خدمات و راهکارهای فناورانه برای ارایه خدمات درمانی از دسترسی به سوابق پزشکی بیماران گرفته، تا معاینات پزشکی و حتی اجرای عمل‌های جراحی و در یک کلام تحقق مقوله «مراقبت‌های بهداشتی از راه دور» یا […]
    • توسط نویسنده
    • ۵ ماه پیش
    • ۰