مرور کلید واژه

نبرد سایبری

آرایش نظامی جدید در دنیا
روسیه و آمریکا در آستانه نبرد سایبری؟

عصر ارتباط - سعید میرشاهی - اگرچه نیات پوتین، چندان روشن نیست، اما تصمیم او برای تعقیب یک حمله سایبری به زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده که فورا برق را قطع یا تامین آب پاک را مختل می‌کند، ممکن است به طور غیرمنتظره و به زودی رخ دهد. محافل…