• جاسوسی که پشت VPN مخفی شده است

    بنگاه‌های اقتصادی ایران، هدف یک نرم‌افزار جاسوسی

    بر اساس یک گزارش جدید، نرم‌افزار جاسوسی اندروید RatMilad که به تازگی کشف شده، بنگاه‌های اقتصادی را در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه هدف قرار می‌دهد و آلوده می‌کند.
    • توسط نویسنده
    • ۳ ماه پیش
    • ۰