• ضرب الاجل یک ماهه برای حذف نسخه‌های کاغذی

    عصر ارتباط – محدثه شوشتری – ضرب الاجل یک ماهه برای حذف نسخه‌های کاغذیسازمان تأمین اجتماعی بعد از آنکه اعلام کرده صدور نسخه‌های الکترونیکی از ۹۰ درصد عبور کرده، این ضرب الاجل را هم تعیین کرده است که پزشکان و مراکز درمانی فقط یک ماه فرصت دارند که خودشان را با سامانه صدور نسخه‌های الکترونیکی همراه کنند. علاقه خیلی شان همچنان همان […]
    • توسط نویسنده
    • ۲ سال پیش
    • ۰