• لزوم ایجاد نظام مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات

    معاون وزیر ارتباطات بر لزوم ایجاد نظام مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرد و گفت: با این نظام می‌توان رده‌های شغلی را احصا کرد و به تعیین و تحلیل وضعیت نیروی انسانی متخصص پرداخت.
    • توسط خبرنگار
    • ۱ سال پیش
    • ۰