مرور کلید واژه

هفته نامه عصر ارتیاط

بدانید تا آگاه باشید
سرمایه‌گذاری در اکثر رمزارزها خطرناک است

عصر ارتباط - امیر رمزعلی - سال 2021 سالی بود که عده زیادی در ایران و البته بقیه کشورهای جهان با نام بیت‌کوین و بقیه رمزارزها آشنا شدند و عده کثیری تصمیم به سرمایه‌گذاری در آنها گرفتند. اما واقعیت تلخ این است که بسیاری از این سرمایه‌گذاران…