مرور کلید واژه

هلدینگ‌های فناوری اطلاعات بانکی

علی حکیم جوادی مدیرعامل هلدینگ صاد شد

عصر ارتباط -در اولین روز خرداد سال ۱۴۰۱ در یکی از مهم‌ترین تغییرات مدیریتی در سطح هلدینگ‌های فناوری اطلاعات بانکی کشور علی حکیم جوادی که تا پیش‌ازاین مدیرعامل هلدینگ بهسازان فردا بود به سمت مدیرعاملی هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات که به…