• نسخه الکترونیکی و گروگان‌گیری بیمه‌گذاران به سبک سازمان تامین اجتماعی

    عصر ارتباط – علی شمیرانی – هفته‌نامه عصر ارتباط در شماره‌های اخیر خود به کرات از مشکلات متعدد اجرای نسخه الکترونیکی برای مردم و بیمه‌گذاران و سود سنگین اجرای ناقص این طرح برای شرکت‌های بیمه نظیر سازمان تامین اجتماعی گزارش‌هایی را منتشر کرده است. اما این مشکلات ظاهرا نه تنها تمامی‌ندارد، بلکه هر روز برگ […]
    • توسط خبرنگار
    • ۹ ماه پیش
    • ۰