مرور کلید واژه

پروژه پژوهشی

واگذاری ۱۳ پروژه پژوهشی به شرکت زیرساخت

عصر ارتباط - ۱۳ پروژه پژوهشی از سوی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تکمیل و به شرکت ارتباطات زیرساخت تحویل شد. به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همزمان با ولادت امام حسن مجتبی (ع)، آئین تکمیل و تحویل ۱۳ پروژه پژوهشی شرکت…