• تعهد 3 روزه و تاخیر 2 هفته‌ای پست پیشتاز

    سردبیر فارس من با گلایه از تاخیر زیاد در ارسال مرسولات پست پیشتاز، گفت: بسته ارسالی با پست پیشتاز که داخل کشور باید ۲۴ ساعته تا ۷۲ ساعته یعنی 1 تا ۳ روز بعد به مقصد برسد با تاخیر تا ۲ هفته‌‌ای به دست مشتری می‌رسد.
    • توسط خبرنگار
    • ۴ ماه پیش
    • ۰