مرور کلید واژه

پلتفرمهای شبکه اجتماعی

بازی به تیک تاک اضافه می‌شود

عصر ارتباط - تیک تاک در حال انجام آزمایشهایی در ویتنام است که تا کاربران بتوانند در این اپلیکیشن ویدیوی کوتاه، بازی هم انجام دهند. به گزارش ایسنا، بازیهایی که در این اپلیکیشن اضافه می شوند، درآمد تبلیغاتی تیک تاک را افزایش داده و…