مرور کلید واژه

پژوهشگاه فضایی

برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور نهایی شد

عصر ارتباط - رئیس سازمان فضایی ایران گفت: برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور پس از برگزاری ۴۰ جلسه کارشناسی و کارگروه‌ تخصصی با حضور همه ذی نفعان و بازیگران بخش فضایی، نهایی شده است. به گزارش پژوهشگاه فضایی ایران، حسن سالاریه اظهار داشت؛ برنامه…

مأموریت پژوهشگاه فضایی در سال ۱۴۰۱

عصر ارتباط - رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه پژوهشگاه تاکنون نمونه‌های بسیار موفقی از سرریز دانش فضایی به سایر صنایع را به نمایش گذاشته است تأکید کرد: در سال جدید نیز این موضوع به‌عنوان یک مأموریت کلیدی پیگیری خواهد شد. به…

مأموریت‌های کلیدی پژوهشگاه فضایی در سال ۱۴۰۱ اعلام شد

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه پژوهشگاه تاکنون نمونه‌های بسیار موفقی از سرریز دانش فضایی به سایر صنایع را به نمایش گذاشته است، تأکید کرد: در سال جدید نیز این موضوع به‌ عنوان یک مأموریت کلیدی پیگیری خواهد شد.