مرور کلید واژه

کارآفرینی

چرا اکوسیستم نوآوری ایران به مقصد نرسید
استارت‌آپ‌های سیاسی و خصوصی

عصر ارتباط - فرحناز سپهری - بخش اعظم اکوسیستم استارت‌آپی در کشور، طبق معمول و بر خلاف روال‌های رایج در دنیا، به سبک خاص خود رشد کرد. در بسیاری از این کسب‌وکارها شاهد هیچ‌گونه نوآوری و ایجاد ارزش افزوده نبودیم و تنها شاهد کپی‌برداری از…