• مجلس بررسی کرد: شمشیر دو لبه فروش اینترنتی دارو

    در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد که فروش دارو در پلتفرم‌ها به سرعت و بدون هیچ قواعد تنظیمی و نظارت در حال انجام است و باید با این موضوع با حساسیت برخورد کرد.
    • توسط خبرنگار
    • ۳ ماه پیش
    • ۰