مرور کلید واژه

گواهی نامه

رفع ابهامات در زمینه گواهی‌نامه رانندگی

عصر ارتباط - چندی پیش اخباری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه رانندگانی که فاقد گواهی‌نامه باشند تحت پوشش بیمه نخواهند بود. این موضوع که ابهامات زیادی را به همراه داشت باعث موجی از نگرانی بین بیمه‌گزاران شد و همچنین شاهد تفاصیل مختلفی…