مرور کلید واژه

ییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جهش تله‌مدیسین بعد از فراگیری کرونا

عصر ارتباط - بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های آتی در حوزه هوش مصنوعی خواهد بود . تهران- ایرنا- رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: پیش بینی می‌شود تا پنج سال آینده بخش بزرگی از سرمایه گذاری‌ها در بخش سلامت، اقتصاد و تجارت در حوزه هوش…