در جشنواره پرداخت الكترونیك سداد بنز ۲۰۱۷ برنده شوید

شركت پرداخت الكترونیك سداد از ابتدای شهریور ۱۳۹۶ دور تازه جشنواره جوایز خود را آغاز كرد.

این شركت تا پایان امسال به كسانی كه از كارتخوان‌های سداد استفاده می‌كنند به صورت هفتگی جایزه اهدا می‌كند. از جمله جوایز این جشنواره می‌توان به سه جایزه ۱۰ میلیون تومانی در هر هفته اشاره كرد.

جایزه ویژه جشنواره شركت پرداخت الكترونیك سداد یك دستگاه بنز ۲۰۱۷ سریE است.

شركت پرداخت الكترونیك سداد تاكنون به منظور ترغیب افراد به استفاده از كارتخوان‌هایش، چندین دوره جشنواره جوایز برگزار كرده است كه این امر اقبال همگانی به كارتخوان‌های این شركت را در پی داشته است، از این رو جوایز این دوره شامل كسانی كه برای نصب كارتخوان تا پایان سال ۹۶ نزد این شركت ثبت درخواست كنند و پس از دریافت كارتخوان خود از آن استفاده كنند، نیز می‌شود. ویژگی منحصر به‌فرد این دوره از جشنواره پرداخت الكترونیك سداد، تعداد فراوان و مبلغ بالای هدایاست.

كسب سه استاندارد ISO

شركت پرداخت الكترونیك سداد در پی افزایش كیفیت خدمات و محصولات خود موفق به دریافت سه گواهینامه جدید استاندارد شد.

استانداردهای ISO 9001، ISO 10002 و ISO 10004 سه استاندارد جدید است كه شركت پرداخت الكترونیك سداد توانسته است آنها را كسب كند.

ISO 9001 استانداردی مربوط به سیستم مدیریت كیفیت است. استاندارد ISO 10002 ناظر بر رسیدگی به شكایات مشتریان است و استاندارد ISO 10004 نیز مربوط به پایش و اندازه‌‌گیری رضایت مشتری است.

كسب گواهینامه‌های كیفی و فنی از این دست، نشانی از اعتقاد یك شركت به اصل مشتری‌مداری و نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر است.