آزمایشگاه شبكه‌های رایانه‌ای

دنیای دیجیتال نوین به كمك انسان‌ها آمده تا امور زندگی خود را راحت‌تر از گذشته‌ها انجام دهند. برهیچ‌كس پوشیده نیست كه امروز شبكه‌های رایانه‌ای نقش كلیدی و حیاتی در زندگی انسان‌ها دارند، به‌طوری كه جداكردن شبكه‌های رایانه‌ای از زندگی بشر غیرممكن است.

در همین راستا مدیریت شبكه‌های رایانه‌ای در كیفیت خدمات‌رسانی سازمان‌های متكی به رایانه نقش مهمی ایفا می‌كند. این کتاب توسط مهدی ذکریا پناه گشتی نوشته شده و انتشارات ناقوس آن را در 164 صفحه و به قیمت 45 هزار تومان منتشر و عرضه کرده است.

شبکه‌های مجازی زیر ذره بین

10 سال پیش در چنین هفته‌ای

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه