بانكداری الكترونیكی، پرداخت الكترونیكی

پول­های رمزنگاری شده، مفهوم پول مرسوم را به چالش كشیده­اند. امروز، بحث­های دامنه­داری درباره ماهیت و آینده پول میان اقتصاددانان و آینده­پژوهان درگرفته است. پول رمزنگاری شده با نوآوری­هایی مثل بانكداری الكترونیكی ازاساس متفاوت است. در تراكنش­های متداول كنونی كه به صورت الكترونیكی و بر بستر اینترنت انجام می‌شود، اعتباری كه جابه­جا می­شود، درواقع بازنمایی همان پول كاغذی است. تنها برای سهولت درامر تبادل پول ازحالت فیزیكی سكه و اسكناس به حالت دیجیتال درآمده و تحت نظارت بانك­های مركزی تبادل می‌شود. اما پول رمزنگاری شده، مبانی دیگری دارد. این کتاب توسط انتشارات ناقوس و به قیمت 25 هزار تومان منتشر و عرضه شده است

شبکه های مجازی زیر ذره بین

افزایش خیران در اینترنت

10 سال پیش در چنین هفته‌ای

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه