صنعت فناوری اطلاعات و دیگر هیچ

اقیانوس‌ها علاوه بر عظمت بی‌انتهاشان و صدها ترین دیگر، توفانشان هم بی‌مثال است. تصویر توفان‌های دهشتناك در میان اقیانوس‌های بیكران، شبیه خیلی از این‌گونه واقعیت‌های بی‌نظیر انسانی، میان توسعه و ظاهر امن امروز جهانی، دیگر هیچ‌گونه تصوری را نه برای گوینده ایجاد می‌كند و نه هیچ‌گونه تاثیری در جهت نشان دادن وضعیت نگران‌كننده پیش رو، در خواننده پدید می‌آورد.

این مقدمه بی‌فایده و حالا اصل ...‌!

عاقله‌مرد، وقتی در كشتی فرسوده و پر از چاك چاكِ از هر سو كشیدن، به جبر روزگار یا انتخاب امیدوارانه سوار باشد، تنها دو راه در پیش رو دارد؛ یا توان سكانداری و نجات دیگران و بالطبع خود را دارد كه این بهترین انتخاب دیگران است كه خودخواهی‌ها را فراموش كرده و لااقل برای یك‌بار هم شده آینده‌نگرانه تصمیم گرفته و نجات خود و دیگران را به خودپسندی و خودخواهی‌های غرق‌شونده‌شان ترجیح دهد، و یا ...

اگر چنین انتخابی به‌وقوع نپیوندد كه اكثرا نیز نمی‌پیوندد، عاقله‌مرد باید و بایسته است كه در اولین تكه‌زمین یا حتی اولین تل خاك گذر كرده از كنار كشتی در حال غرق شدن، دلسوزی برای آنانی كه نزدیک‌بینانه، حسودانه و خودپسندانه در حال غرق کردن خود و دیگران هستند را فراموش کرده و لااقل خود را نجات دهد.

راه سومی‌وجود ندارد! باور كنیم.

هیچ عاقله‌مردی، در گوشه كشتی در حال غرق شدن، دست به سینه و خندان یا فریادزنان و گریان، نمی‌ایستد كه سكاندار نابلد او را در میان موج موج اقیانوس بی‌كران و عظیم و البته بی‌انتها و زیبا غرق نازیبایی مرگ زودرس كند.

آی دیده‌بان ابراهیم‌خان حاتمی‌كیا، حمیدِ كی‌یركگورِ داریوش‌خان مهرجویی!

«نزدیكترین جزیره كنت مونت كریستو را در این نزدیكی‌ها یا حتی اون دور دورها می‌بینی یا نه؟

هوا بس ناجوانمردانه سرد است، آی!

دمت گرم و سرت خوش باد.

سلامم را تو پاسخگوی، در بگشای!»