10 سال پیش در چنین هفته ­ای

10 سال پیش در چنین هفته ­ای، گره كور گواهی الكترونیكی پس از گذشت تقریبا ۳ سال به دست هیات دولت باز شد و آیین­نامه اجرایی صدور امضای الكترونیكی و چگونگی فعالیت دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی به تصویب رسید. در این آیین­نامه به صراحت مركز ریشه بانكی از سایر مراكز ریشه جدا و شبكه بانكی موظف شده بود به صورت مستقل اقدام به ایجاد مركز ریشه صدور گواهی الكترونیكی كند. طبق این آیین­نامه سیستم بانكی می­توانست با اخذ مجوز شورا در حوزه نظام بانكی مركز ریشه مستقل ایجاد كند كه در این صورت مركز یاد شده وابسته به مركز توسعه تجارت الكترونیكی نمی­بود. مركز دولتی صدور گواهی الكترونیكی ریشه نیز با كسب مجوز از شورای سیاست­گذاری گواهی الكترونیكی مركب از ۱۷ وزیر، معاون وزیر و برخی مسوولان و كارشناسان فعالیت می­كرد. همچنین مركز صدور گواهی الكترونیكی میانی با كسب مجوز از یك مركز ریشه، مبادرت به صدور گواهی الكترونیكی كرده و سایر خدمات مربوط به امضای الكترونیكی را انجام می­داد.

 

10 سال پیش در چنین هفته­ ای، « مركز تحقیقات مخابرات ایران » به « مركز ملی تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران » تغییر نام یافت. طبق مصوبه شورای اجرای سیاست­های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، "مركز تحقیقات مخابرات ایران" به "مركز ملی تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران" تغییر نام یافت، با تصویب این موضوع در شورای یاد شده این مركز باید اساس­نامه خود را بازبینی می­كرد و ماموریت این مركز به گونه­ای اعلام شده بود كه نمی­توانست مشمول خصوصی­سازی شود. این مركز با توجه به وظایفی كه عهده‌دار بود، قرار بود چشم­انداز، رسالت، ماموریت­ها، اهداف و شرح وظایف جدیدی منطبق با مصوبه اخیر تدوین كرده و ارایه می­داد. این مركز در آن زمان به عنوان بزرگ­ترین قطب تحقیقاتی و پژوهشی در بخش ICT كشور، بسیاری از طرح­ها و پروژه­های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دستور كار خود داشت. همچنین مركز تحقیقات مخابرات كه به عنوان مشاور مادر، نیازهای تحقیقاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مرتفع می­كرد، پس از خصوصی‌سازی شركت­های مخابراتی وابسته به وزارت ICT با عنوان "مركز ملی تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران" وابسته به وزارت متبوع به كار خود ادامه می­داد.

مرجع کامل میکروتیک

مهندسی اجتماعی هنرسیاه

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه