مرجع کامل میکروتیک

رشد و توسعه شبكه‌های كامپیوتری در چند سال اخیر بر كسی پوشیده نیست و به ‌موازات آن سازمان‌ها و موسسات متعددی اقدام به برپا­سازی شبكه‌های كامپیوتری کرده­اند. هر شبكه كامپیوتری می‌بایست با توجه به شرایط و سیاست‌های هر سازمان، طراحی و سپس پیاده‌سازی شود. شبكه‌های كامپیوتری زیرساخت لازم برای استفاده از منابع فیزیكی و منطقی را در یك سازمان فراهم می­کنند. بدیهی است در صورتی كه زیرساخت‌ها به‌درستی طراحی نشود، در زمان استفاده از شبكه با مشكلات متفاوتی برخورد کرده و می‌بایست هزینه‌های زیادی به‌ منظور نگهداری و تطبیق آن با خواسته‌های موردنظر صرف شود. کتاب حاضر توسط انتشارات ناقوس و به قیمت 35 هزار تومان در هزار نسخه منتشر و عرضه شده است.

مهندسی اجتماعی هنرسیاه

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه