10 سال پیش در چنین هفته‌ای

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، رگولاتور ایران پس از ۱۰ سال از زمان صدور اولین مجوز فعالیت به ارایه كنندگان خدمات تجهیزات رادیویی برای اولین بار آیین‌نامه اجرایی صدور پروانه‌های ارایه خدمات ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی را پس از تصویب در كمیسیون تنظیم مقررات ابلاغ كرد. اولین مجوز ورود و خرید و فروش تجهیزات رادیویی در سال ۷۶ توسط كمیسیون فنی اداره كل ارتباطات رادیویی صادر شده بود كه طی این مدت متقاضیان در صورت داشتن صلاحیت‌های فنی می‌توانستند مجوزهای موقت در این زمینه دریافت كنند. براساس ماده ۷ آیین‌نامه جدید ارایه خدمات ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی متقاضیان با دریافت مجوز یك ساله می‌توانستند به فعالیت بپردازند. پس از انقضای مهلت پروانه نیز در صورتی كه موجبی برای لغو پروانه نبود، اعتبار پروانه برای یك سال دیگر به درخواست متقاضی و به دفعات قابل تمدید بود. دارنده پروانه باید حداقل یك ماه قبل از اتمام اعتبار پروانه نسبت به ارایه درخواست تمدید اقدام می‌كرد در غیر این صورت سازمان مسوولیت و تعهدی مبنی بر تمدید پروانه نداشت.

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، سامانه یکپارچه گردآوری و انتشار الکترونیکی اطلاعات راه‌اندازی شد. این سامانه به آدرس www.codal.ir به منظور مکانیزه کردن، جمع‌آوری، بررسی و انتشار اطلاعات تمامی شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اشخاصی که طبق بازار اوراق بهادار ملزم به گزارش اطلاعات خود بودند، به وجود آمده بود. سامانه یکپارچه گردآوری و انتشار اطلاعات (کدال) سامانه‌ای مستقل دارای برنامه‌ها و سخت‌افزارهای خاص خود بود. آماده‌سازی و ثبت گزارش‌ها به وسیله ناشران، دریافت و پذیرش گزارش‌ها توسط سامانه، ذخیره و بازیابی گزارش‌های دریافتی از جمله فرایندهای اصلی سامانه بود. همچنین تحلیل و نظارت بر گزارش‌ها توسط کارشناسان سازمان، استخراج گزارش‌های متنوع از اطلاعات ارسال توسط ناشران و انتشار اطلاعات به عموم، از دیگر قابلیت‌های کدال بود. این سامانه جهت بهبود فرایند گردآوری، بررسی و افشای اطلاعات طراحی شد به همین منظور تسریع در ارایه اطلاعات ناشران اوراق بهادار و افشای عمومی آن، ایجاد ساز وکاری جهت تسهیل فرایند تهیه و افشای اطلاعات، ایجاد ساز وکارهای بهینه و مناسب گزارش‌گیری مبتنی بر اصول جهانی جهت فعالان بازار سرمایه از اهداف اصلی راه‌اندازی و به کارگیری این سامانه برآورد شده بود.

 

نقد و بررسی بازی