پیاده‌سازی زیرساخت‌های پیشرفته ویندوز

مایكروسافت همزمان با معرفی سیستم‌عامل سرور جدید خود با نام Windows Server 2012، یك دوره جدید مهنـدسی شبكه نیز با نام MCSE 2012 با گرایش Server Infrastructure ارایه كرده است. علاقه‌مندان به شبكه‌های مایكـروسافتی برای به دست آوردن مـدرك این دوره باید دو آزمون را با مـوفقیت بگذرانند. این اثر مربـوط به دومین مرحـله آزمـون دوره MCSE 2012 و نتیجه تـلاش متخصصان گـروه آموزشی فـرزان است كه مـورد تشریح و پیـاده‌سـازی قرار گرفته است. كتاب حاضر توسط انتشارات ناقوس در 614 صفحه و به قیمت 37 هزار و 500 تومان منتشر و عرضه شده است.