امید به تدبیر برای حل مشکل کاغذ

هفته گذشته در اتفاقی که گریبان تمامی نشریات کشور را گرفت، هفته‌نامه عصر ارتباط نیز ناچار به کاهش تعداد صفحات خود شد.

امید به تدبیر برای حل مشکل کاغذ داشتیم و داریم، اما از آنجا که ناف ما ایرانیان را بالاجبار با صبر و وعده پیوند زده‌اند، مثل خیلی چیزهای دیگر که قرار است گشایش‌هایی بشود، منتظر می‌مانیم.

البته مساله کم‌کاری روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها نیست، مساله نوعی رها شدگی همه امور است و همه نظاره‌گر شده‌اند. خلاصه دزد حاضر است و بز حاضر. اما این که چرا این رخوت بر امور حاکم شده را نمی‌دانیم.

به هر حال همچنان بی‌کاغذ مانده‌ایم و علت را همه جا هم نوشته‌اند و گفته‌اند. برای عبور از این بلاتکلیفی، دو راه داریم، کاهش تیراژ یا کاهش تعداد صفحات. ما راه دوم را انتخاب کردیم تا همچنان هر شنبه به دست مخاطبان در سراسر کشور برسیم.

با آنکه بی‌تقصیر هستیم اما پوزش می‌طلبیم و ما هم به جمع نظاره‌گران می‌پیوندیم تا ببینیم چه می‌شود.

ظاهرا این روزها رسانه‌ها مشکل خودشان را هم نمی‌توانند حل کنند چه رسد به مشکلات مردم و کشور.

نقد و بررسی بازی