هكرهای كلاه سفید

در دنیای امروز همگی در معرض از دست دادن اطلاعاتی هستیم كه دستیابی مجدد به آنها برایمان دشوار و یا حتی در مواردی غیر ممكن است.

گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ظهور نوع جدیدی از دزدی و ناامنی در محیط‌های شغلی و غیرشغلی شده است. با آگاهی از جوانب مختلف امنیت و ناامنی‌های اطلاعات ضرر و زیان كمتری را متحمل خواهیم شد. در این اثر به دلیل تخصصی بودن مطالب، تلاش شده در نگارش از ادبیاتی ساده، روان و قابل فهم استفاده شود. این كتاب در 606 صفحه توسط امین حدادیان نوشته شده و انتشارات ناقوس آن را منتشر و عرضه كرده است.