اوایل سال 93 بود که رسما پرونده پیام‌رسان وایبر در ایران با صدور دستور فیلترینگ بسته شد، کمی بعد چند پیام‌رسان خارجی دیگر همچون وی‌چت و تانگو هم مسدود شدند تا راه برای ورود تلگرام باز شود. تلگرامی که از همان آغاز به کارش، با این پرسش مواجه بود که چرا تلگرام؟ و تفاوت آن با نمونه‌های خارجی دیگر چیست؟

این پرسش‌ها بی‌پاسخ ماند و تلگرام در سایه حمایت‌هایی که شد روز به روز آنقدر رشد کرد که بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از نیمی از پهنای باند اینترنت کشور را به خود اختصاص داد. همین موضوع موجب شد تا طی توافقی در اواسط سال گذشته برخی سرورهای شبکه توزیع محتوای (CDN) تلگرام در ایران مستقر شود. این کار دو هدف را دنبال می‌کرد؛ نخست کاهش میزان مصرف پهنای باند سرور اصلی و شبکه‌های محلی کشور و دوم، افزایش سرعت دریافت اطلاعات برای کاربران ایرانی.

اگرچه این خبر با جزییات شفافی از سوی وزیر ارتباطات سابق همراه نشد، اما اکنون مدیر یک پیام‌رسان داخلی با انتقاد از حمایت تبعیض‌آمیز دولت می‌گوید: «تلگرام CDN خود را به ایران آورد و زیرساخت رایگان، سرور رایگان و پهنای باند تضمین شده گرفت اما هزینه سرور و زیرساخت پیام‌رسان‌های ایرانی با خودشان است.»

نکته قابل توجه آنکه تا آن زمان نیز خبری از شرط و شروطی خاصی برای تلگرام نبود. حالا اما وزیر ارتباطات جدید می‌گوید شرط بازگشت تلگرام حذف موارد تروریستی و احترام به به مقررات موجود و درخواست مردم است.

در این میان تلگرام اگرچه یکی از کانال‌های شاخص در این خصوص را مسدود کرد، اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد، ظاهرا تعاریف و برداشت یکسان از تروریسم، خشونت و افراط‌گری میان ایران و تلگرام و اصولا سایر شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی وجود ندارد.

لذا پرسش نخست اینجاست که روزی که CDN تلگرام در ایران مستقر می‌شد، شرطی برای ممنوعیت فعالیت گروه‌های تروریستی و سایر بدیهات ابتدایی از این دست گذاشته نشد؟

حالا اما مساله تلگرام پیچیده شده و فعلا خبری از نتایج ماموریت مذاکره وزارت ارتباطات با این پیام‌رسان در دست نیست. اگرچه هر دو طرف ماجرا نیز نشان داده‌اند که قصد تغییر موضع ندارند.

لذا با فرض بازگشت یا عدم بازگشت تلگرام و در شرایطی که میزان کاربران تلگرام در شرایط فیلترینگ در حال بازگشت به شرایط قبل از فیلترینگ است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا شروط بازگشت تلگرام دیرهنگام نیست؟