10 سال پیش در چنین هفته‌ای

10 سال پیش در چنین هفته‌ای

10سال پیش در چنین هفته‌ای، از حدود ۳۰ ميليون كارت بانكي صادر شده در كل شبكه بانكي كشور، تعداد ۱۰ ميليون كارت توسط شعب بانك‌هاي استان تهران صادر شده بود. آخرين آمار استانداري تهران در آن زمان جمعيت استان تهران را ۱۲ ميليون و ۱۴۷ هزار و ۵۴۳ نفر اعلام كرده بود، از همين رو مي‌شد گفت تقريبا تمامي افراد واجد شرايط در تهران حداقل يك كارت بانكي داشتند. طبق آمار بانك مركزي از ميان استان‌هاي كشور پس از استان تهران بيشترين تعداد كارت‌ها با فاصله زياد به استان اصفهان اختصاص داشت. تعداد كارت‌هاي بانكي صادره در اين استان بيش از ۲ ميليون اعلام شده بود. پس از اصفهان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي و خوزستان به ترتيب بيشترين كارت‌هاي بانكي صادر شده را به خود اختصاص داده بودند. تعداد كارت‌هاي بانكي صادرشده در ساير استان‌هاي كشور زير يك ميليون كارت بود. ايلام با ۱۷۶ هزار كارت بانكي كمترين كارت بانكي از ميان استان‌هاي كشور را به خود اختصاص داده بود.

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، بحث ادغام شوراهاي عالي، با طرحي كه نمايندگان مجلس به تصويب رساندند، تا چند ماه ديگر مسكوت گذاشته شد و سرانجام آن را دولت مشخص می‌کرد. مجلس در ادامه بررسي طرح دو فوريتي "تعيين وضعيت ادغام و اصلاح شوراهاي عالي"، به پيشنهاد تغيير نام و محتواي آن راي مثبت داد. بدين ترتيب تلاش براي مشخص كردن نحوه ادغام شوراهاي عالي از سوي نمايندگان ناكام مانده و اين امر مجددا به دولت سپرده شد. بر اساس طرحي كه به تصويب نمايندگان رسيد، شوراهاي عالي موجود به كار خود ادامه مي‌دادند و دولت موظف بود ظرف سه ماه، ترتيبات قانوني لازم را براي بازنگري در وضعيت شوراهاي عالي اتخاذ كند. اين پيشنهاد پس از آن به تصويب رسيد كه تلاش عده‌اي از نمايندگان براي سلب يك فوريت از اين طرح، تنها با اختلاف يك راي به نتيجه نرسيد. مخالفت دولت در جلسه علني روز يكشنبه كه به علت بارش برف در تهران با ۴۰ دقيقه تاخير آغاز شد و در آن نمایندگان به ادامه بررسي كليات طرح "تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهاي عالي كشور" پرداختند. اين بررسي كه در جلسه علني قبلي مجلس ناتمام مانده بود، با سخنان نماينده دولت پايان يافت.