پس از پیگیری‌های انجام‌شده

کافه‌بازار پول کاربران متن‌نگار را پس داد

تقریبا یک ماه پیش شاهد اتفاق عجیبی بودیم که در کافه بازار رخ داد. مختصر ماجرا از این قرار بود که یکی از توسعه‌دهندگان کافه‌بازار اپلیکیشن «متن‌نگار» را که توسط توسعه‌دهنده اصلی به‌صورت رایگان عرضه شده بود، بدون اجازه کپی کرده و با قیمت 1000 تومان در حساب توسعه‌دهندگی خود قرار داد!

با پیگیری‌های انجام‌شده اما سرانجام کافه‌بازار با پذیرش تخلف آن توسعه‌دهنده، اپلیکیشن مذکور را حذف کرد، ولی پس از گذشت دو تا سه هفته هیچ اقدامی برای اطلاع‌رسانی و بازگرداندن پول خریداران این اپلیکیشن از سوی کافه‌بازار به‌عمل نیامد.

از آنجا که این موضوع تمام‌شده محسوب نمی‌شد، از طریق هفته‌نامه عصر ارتباط و هماهنگی‌های انجام‌شده، مساله به شکل مستقیم با مدیریت کافه‌بازار مطرح شد. گرچه بازهم مدت قابل توجهی برای دریافت پاسخ منتظر ماندیم، اما هفته گذشته پس از گذشت حدود یک ماه برخی از کاربران اطلاع دادند مبلغ 1000 تومان به حساب کافه‌بازارشان عودت شده است.

اگرچه هیچ پیامی برای اطلاع‌رسانی به این کاربران ارسال نشده اما مشخص است که مبلغ عودت‌شده برای خرید اپلیکیشن یادشده بوده است.