نقش بخش خصوصی در پیاده‌سازی برنامه ششم توسعه

سندیکای صنعت مخابرات ایران با داشتن 120 شرکت عضو در زمینه طراحی و تولید تجهیزات مخابراتی، مشاوره، اجرا و پشتیبانی شبکه‌های مخابراتی در راستای اجرایی شدن امور مرتبط با این صنعت در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد.

در برنامه ششم، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تکالیفی برای پژوهش، ارتقاي فناوری و تولید در نظر گرفته شده و منابع مالی موردنیاز چه از محل درآمدهای عمومی و چه از طریق سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی پیش‌بینی شده است.

برای پژوهش و ارتقاي فناوری به تکنولوژی‌هایی از جمله نسل پنجم تلفن همراه، داده‌های عظیم، پردازش ابری و اینترنت چیزها به‌عنوان چهار فناوری نوین اشاره شده است.

منابع مالی موردنیاز برای امر فوق از محل درآمدهای عمومی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است.

همچنین براي تولید و به‌کارگیری کالای راهبردی داخلی به‌طور مشخص به تجهیزات مبتنی بر IP، رادیوهای پرظرفیت و دسترسی رادیویی 4G و همچنین  FABاشاره شده است.

علاوه بر این فناوری‌ها، برای افزایش توان داخلی فناوری و ساخت ماهواره سنجشی و ماهواره مخابراتی مدار بالا نیز منابع مالی مناسبی از محل درآمدهای عمومی پیش‌بینی شده است.

سندیکای صنعت مخابرات ایران با اتکا به توانمندی اعضای خود، طی نامه‌های جداگانه به معاونت                برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمادگی خود را برای همکاری و همیاری با دولت در این زمینه اعلام کرده است.

با هماهنگی‌های انجام‌شده کمیته‌های راهبری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مشارکت سازمان‌های ذی‌ربط و از جمله سندیکای صنعت مخابرات ایران تشکیل خواهد شد.

سندیکای صنعت مخابرات ایران با توجه به اهمیت موضوع و نیاز به اطلاع‌رسانی امور مربوط به صنعت مخابرات، پیشرفت کار را گزارش خواهد کرد.

مشکلات راهکار می‌خواهند

تکرار یک قصه تکراری

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه