آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین

گزارش «بیت‌کوین، ارز آینده نیست» را هفته پیش تقدیم کردم و در آن نشان دادم که فناوری مستتر در رمزارز «بیت‌کوین» یعنی زنجیره بستک (Block chain) بسیار مهم‌تر از محصول آن، بیت‌کوین است! در همین رابطه، به انتشار آخرین آمار موسسه استاتیستا (‌Statista‌) می‌پردازم. این آمار در ژانویه 2018 ارايه و در اینترنت به‌فروش گذاشته شد و در آن، عمدتا به روند توسعه فناوری زنجیره بستک (Block chain) و اندکی نیز به روند حجم داده‌های بیت‌کوینی زنجیره بستک اشاره شده است. آمار زیر به‌قدر کافی گویای واقعیت «زنجیره بستک» و«بیت‌کوین» هستند، بنابراين بدون شرح به چاپ می‌رسند.

1.تعداد کاربران کیف پول زنجیره بستکی در جهان از سه ماهه اول سال 2014 تا سه ماهه سوم سال 2017

آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین

2.بزرگ‌ترین تراکنش‌های مالی زنجیره بستکی در جهان در سال 2016 برحسب شرکت (به میلیون دلار آمریکا)

 

آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین

3.اندازه ارزش بازار جهانی فناوری زنجیره بستک از سال 2016 تا 2021 (به میلیون دلار آمریکا)

آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین

4.مهم‌ترین سودمندی‌های کاربری زنجیره بستک در جهان در سال 2016

آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین

5.مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد که در سال 2016 از فناوری زنجیره بستک بهره‌مند شدند

آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین

6.پاسخ بانک‌های جهان به بهره‌مندی از فناوری زنجیره بستک برای مرتبط‌سازی دادگان‌های غیرمتمرکز به یکدیگر

آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین

7.مهم‌ترین فرصت‌های استفاده‌شده از فناوری زنجیره بستک در میان موسسات مالی جهان در سال 2016

آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین

8.اظهارنظر بخش بیمه در مي 2016 نسبت به مدت اعتبار سودمندی فناوری زنجیره بستک در آینده

آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین

9.میزان سرمایه‌گذاری جهانی در فناوری زنجیره بستک از سال 2012 تا 2015 (به میلیون دلار آمریکا)

آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین

10.میزان جهانی سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز در فناوری زنجیره بستک از سال 2012 تا 2015 (به ميلیون دلار آمریکا)

آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین

11.سرمایه‌گذاری جهانی بازار سرمایه در کاربری‌های فناوری زنجیره بستک از سال 2014 تا 2019 (به میلیون دلار آمریکا)

آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین

12.تعداد سرمایه‌گذاری‌ها در فناوری بیت‌کوین و زنجیره بستک در اروپا از سه ماه اول سال 2014 تا سه ماه سوم 2015

آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین

13.میزان سرمایه‌گذاری استارت‌آپ‌های فراهم‌آور فناوری زنجیره بستک از سال 2012 تا 2016 (به میلیون دلار آمریکا)

آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین

14.بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در عرصه فناوری زنجیره بستک در مقطع دسامبر 2015 در جهان، برحسب میزان سرمایه مخاطره‌آمیز (به میلیون دلار آمریکا)

آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین

15.حجم داده‌های زنجیره بستک مختص بیت‌کوین از سال 2010 تا 2017 در فاصله‌های زمانی سه ماهه (به مگابایت)

آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین

16.سرمایه‌گذاری بازار بیت‌کوین از سه ماهه اول 2012 تا سه ماهه چهارم 2017 (به میلیون دلار آمریکا)

آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین

17.تعداد کل بیت‌کوین‌های در گردش در جهان از سه ماهه اول سال 2011 تا سه ماهه چهارم 2017 (به میلیون دلار آمريكا)

آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین

18.قیمت هر بیت‌کوین از سال ژانویه 2016 تا دسامبر 2017 (به دلار آمریکا)

آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین

19.تعداد دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین در 14 کشور منتخب در ژانویه 2018

آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین

20.ارزش بیت‌کوین در اروپای واحد در سال 2015 (به میلیون دلار آمریکا)، برحسب نوع تولید آن [بیت‌کوین به سه طریق «تولید» یا اکتساب می‌شود: 1) از طریق کاوش، 2) از طریق خرید و فروش کالا و خدمات در ازای بیت‌کوین، و 3) از راه مبادله بیت‌کوین با ارزی «واقعی»]

آمار رشد تاکنونی و آینده زنجیره بستک و بیت‌کوین