10 سال پیش در چنین هفته‌ای

10 سال پیش در چنین هفته‌ای

10سال پیش در چنین هفته‌ای، يكي از بانك‌هاي كشور براي اولين بار «بانکداری مجازی بر تلفن همراه» را ارایه داد. مشتريان اين بانک می‌توانستند با استفاده از تلفن همراه مجهز به خدمت GPRS، خدمات ارايه‌شده از سوی بانک را دريافت کنند. بانک مذكور سايت جداگانه‌ای را ويژه بانکداری الکترونيک با تلفن همراه نيز راه‌اندازی کرد که اين سايت برای انواع گوشی موجود در بازار قابل استفاده بود. بر خلاف خدمات اينترنتی قبلی، محصول بانکداری اينترنتی با استفاده از خدمتGPRS  روی تلفن همراه، دارنده موبايل را از وابستگی به رايانه و تجهيزات جانبی معاف می‌کرد و مشتری می‌توانست فارغ از هرگونه محيط فيزيکی، انواع خدمات مورد نياز خود را دريافت کند. متقاضيان برای استفاده از اين خدمت جديد بايد يک حساب الکترونيکي با شناسه و رمز در بانک را در اختيار ‌داشتند تا با بهره‌گيری از يک سيم‌کارت مجهز به GPRS وارد سايت اختصاصی موبايل اين بانک شوند و از خدمات مورد نظر استفاده کنند. در عين حال، محصول ديگری در حوزه بانكداري با عنوان «بانکداری مجازی روی تلفن همراه با استفاده از پيام کوتاه» نيز در همين دوره آماده ارایه به مشتريان شده بود.

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، چارچوب فعاليت فروشگاه‌هاي مجازي در اصلاحيه قانون نظام صنفي رايانه‌اي شفاف شد. در اصلاحيه‌اي كه توسط معاونت بازرگاني داخلي تهيه و به تصويب هيات دولت رسيده بود، چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعاليت فروشگاه‌هاي مجازي مشخص شده بود.

طبق اين اصلاحيه كه ذيل ماده ۸۷ قانون نظام صنفي به مجلس شوراي اسلامي ارایه شده بود، نحوه فعاليت فروشگاه‌هاي مجازي به تصويب وزير بازرگاني رسيد. طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفي، افراد صنفي كه در بازارهاي مجازي فعاليت مي‌كردند ملزم به ارایه مدارك مورد استفاده در آن بازارها بودند. در اصل، اين اصلاحيه شرايط صدور آیين‌نامه‌هاي اجرايي براي فعاليت قانوني فروشگاه‌هاي مجازي را فراهم مي‌كرد.

در آن زمان مركز اصناف ايران با همكاري دفتر توسعه تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني در حال تهيه آیين‌نامه‌هاي اجرايي اين اصلاحيه بودند. اين اصلاحيه با قيد دو فوريت به مجلس ارایه شده بود و پس از بررسي بودجه، در دستور كاري مجلس قرار گرفت.

شبکه های اجتماعی زیر ذره بین

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه

    نقد و بررسی بازی