10 سال پیش در چنین هفته‌ای

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، راه‌اندازی سرویس صندوق صوتی در شبکه تلفن ثابت، تعداد سرویس‌های شبکه هوشمند تلفن ثابت در تهران را به 9 سرویس افزایش داد. ارایه سرویس پست صوتی به 50 هزار مشترک از اواخر مهرماه سال 85 آغاز شد. در مرحله اول به دلیل محدودیت در ظرفیت ارایه خدمات، 50 هزار مشترک از میان مشترکان پر ترافیک و سازمان‌ها و نهادهای عمومی همچون روابط‌عمومی‌ها و نهادهای ارایه‌کننده خدمات عمومی انتخاب شدند. ارایه این سرویس به مشترکان به صورت رایگان بود اما خدمات جانبی که از طریق سرویس صندوق صوتی به مشترکان ارایه می‌شد بر اساس تعرفه سالیانه 20 تا 30 هزار تومان دریافت می‌شد. سرویس‌های جانبی که در مرحله اول از طریق سرویس صندوق صوتی قابل ارایه بود، شامل ارسال پست الکترونیکی (E-mail) و زنگ تلفن برای آگاه‌سازی دارنده سرویس از پیام‌های صندوق صوتی بود. در واقع صندوق صوتی به نوعی کارکرد دستگاه پاسخگو در تلفن‌های ثابت را داشت. با این تفاوت که مشترک برای آگاه شدن از پیام‌های صوتی خود می‌توانست با شماره‌گیری صندوق صوتی از طریق تلفن‌های ثابت از محتوای پیام‌های ذخیره شده مطلع شود.
10 سال پیش در چنین هفته‌ای، مجلس شورای اسلامی نقش IT در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری را بررسی کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از راهکارهای رفع بیکاری در سطح کشور را توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام کرده بود.
 در گزارشی که از سوی این مرکز برای بررسی وضعیت اشتغال جوانان تهیه شده بود 9 راهکار برای رفع بیکاری عنوان شده بود. توجه به IT و طراحی نظام جامع اطلاع‌رسانی بازار کار دو راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس بود. در شرایط آن زمان ICT چشم‌انداز شغلی هیجان‌انگیزی برای افراد جوان هم به عنوان استخدام شونده و هم به عنوان کارفرما ایجاد کرده بود. در بسیاری از کشورها جوانان هزاران شرکت تازه تاسیس راه‌اندازی كرده بودند که بر فناوری‌هایی از قبیل تلفن‌های بی‌سیم و اینترنت سرمایه‌گذاری کنند. در آن زمان در کشورهای پیشرفته، 50 درصد جمعیت شاغل بودند و بر این اساس می‌بایست در ایران 70 میلیون نفری چیزی بین 30 تا 40 میلیون نفر شاغل وجود داشته باشد اما آمار اشتغال در ایران بین 16 تا 17 میلیون نفر بود. با این حساب ایران سال 85 حدود 13میلیون نفر بیکار داشت.