سرمایه‌گذاری غیردولتی در ارایه خدمات الکترونیکی دولت به کجا رسید؟

سرانجام 30 طرح قابل واگذاری به بخش خصوصی

پانزدهم دی‌ماه سال 1394 بود که در یازدهمین جلسه «کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی» به ریاست معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئیس‌جمهور، «دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران» (PPP) به تصویب رسید.

متعاقب آن نیز دبیرخانه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران به استناد تبصره (2) ماده (5) این دستورالعمل در سازمان فناوری اطلاعات ایران (وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) شکل گرفت.

این مصوبه برای برخی فعالان بخش خصوصی به قدری مهم بود که برخی رسما آن را "پایان مشکلات توسعه دولت الکترونیکی" دانستند و از تصویب آن نیز بسیار ابزار خرسندی کردند.

اما آمار بین المللی و اظهارات برخی مدیران نشان می‌دهد، جایگاه جهانی ایران از نظر توسعه دولت الکترونیکی، نه تنها مطلوب نیست، بلکه رو به تنزل نیز هست.

 

مرور ترکیب اعضای کمیسیون دولت الکترونیکی و مصوبه مشارکت بخش خصوصی

http://ppp.egovernment.ir/contents/8

 

سرانجام 30 پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی

                goo.gl/7MFFOl

اگرچه مجری مصوبات کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات است، اما ریاست این کمیسیون به عهده معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئیس‌جمهور است و انتظار می‌رود خروجی‌ها، دستاوردها و چالش‌های مصوبه‌ای که بیش از یکسال از تصویب آن می‌گذرد را اعلام کند.

 

ایران و جایگاه دور از شان

هفته گذشته بود که دبیر شورای عالی فضای مجازی که همزمان قایم مقام وزیر کار نیز هست، در اظهار نظری کم‌سابقه در کسوت یک منتقد از جایگاه ایران از لحاظ توسعه دولت الکترونیکی ابراز تاسف کرد و آدرس وزارت ارتباطات را نیز داد.

http://itanalyze.com/post/%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

 

اواخر بهمن سال گذشته یک گزارش جهانی نیز نشان داد ایران در توسعه دولت الکترونیکی تنزل 6 پله ای را تجربه کرده است.

http://itanalyze.com/post/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%84-6%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C

 

در نهایت این که اگرچه هنوز مشخص نیست چه چیزی در فاز نخست پروژه دولت الکترونیکی قرار بود افتتاح شود، اما همان افتتاح نیز به زمانی نامعلوم در آینده موکول شد و وزیر ارتباطات توجیه آن را نیز مشغله رییس جمهور عنوان کرد.

http://itanalyze.com/post/%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C