فناوری BMW برای زمین‌نخوردن موتورسیکلت‌ها

با فناوری جدیدی که BMW به آن دست پیدا کرده است، برای موتورسواران نسل‌های بعد استفاده از وسایل محافظت‌کننده مانند کلاه کاسکت، زانوبند و آرنج‌بند ضروری نخواهد بود. این فناوری جدید موجب می‌شود موتور به‌طور خودکار تعادل خود را حفظ کرده و زمین نخورد.
همچنین در این موتورها لازم نیست وقتی که می‌ایستید پاهایتان را روی زمین بگذارید، موتورسیکلت‌های جدید خودشان را بالانس کرده و به این نحو جلوی زمین‌خوردن راننده را می‌گیرند.
BMW کمپانی که موتورسیکلت‌های آن هم مانند اتومبیل‌هایش در نوع خود معروف‌ترین هستند، در ایالت کالیفرنیا روی پروژه‌ای کار می‌کند که آینده موتورسواری در جهان را تغییر خواهد داد.
البته تغییری در قابلیت‌های موتورها رخ نمی‌دهد و موتورهای آتی ضمن حفظ تمام قابلیت‌های موتورهای نسل قبل فقط خطرات رانندگی با موتور را تا حد ممکن کاهش می‌دهند.
در این سیستم موتور تنها زمانی از بالانس خودکار خارج می‌شود که آن را خاموش کنید. سنسورهای خودکار این موتور در هنگام روشن بودن با ایجاد تعادل در سمت موتور مانع زمین‌خوردن موتور و موتورسوار می‌شوند.
کمپانی BMW نام این سیستم را «قفس الکترونیکی امنیت» گذاشته است. البته هنوز ابهام‌هایی درباره این طرح وجود دارد، برای مثال اینكه قابلیت انجام بالانس خودکار توسط این فناوری جدید چقدر است یا زمان دقیق ورود این موتورها با بازار دقیقا چه زمانی است؟
در توضیح چگونگی کارکرد این فناوری جدید باید گفت BMW این کار را با قرار دادن یک موتور الکترونیکی در کنار موتور بنزینی ممکن کرده است، موتور بنزینی گشتاورد لازم موتور را تامین می‌کند و موتور الکترونیکی موجب ایجاد بالانس خودکار در موتور می‌شود.