ممنوعیت‌های عجیب در ثبت دامنه .IR

اگر قصد ثبت دامنه اینترنتی با واژه «بانک» داريد، اين كار امکان‌پذیر نیست، چراكه ایرنیک به شما چنين اجازه‌اي نمی‌دهد؛ اجازه‌ای که طی درخواست بانک مرکزی از مرکز ثبت دامنه‌های کشوری (ایرنیک) ممنوع شده و کسی نمی‌تواند دامنه‌ای با این واژه ثبت کند. بانک مرکزی هم دلیل این‌کار را ممانعت از سودجویی و کلاهبرداری احتمالی برخی افراد یا شرکت‌ها از مردم با سایت‌هایی با نام دامنه حاوی این واژه می‌داند.

البته بانک مرکزی به‌طور کلی این کار یعنی ثبت دامنه با این واژه را منع نکرده است و آن را منوط به شرایطی می‌داند؛ شرایطی که باید ابتدا درخواست آن به وزارت ارشاد داده شود و وزارت ارشاد نیز پس از بررسی و تايید آن! طی نامه‌ای به ایرنیک مجوز ثبت دامنه را صادر می‌کند. در این درخواست نیز باید زمینه فعالیت سایت به شکل شفاف درج ‌شده باشد.

اما اگر درخواست کتبی با درج زمینه فعالیت سایت نیز ارایه شود، آیا می‌توان مجوز ثبت دامنه با این واژه را کسب کرد؟ پیگیری که می‌کنیم، درمی‌یابیم که به این شکل نیست؛ نه به کسی مجوز داده می‌شود و نه وزارت ارشاد به‌هیچ عنوان درخواستی را تایید می‌کند.

حالا پرسش بعدی ایجاد می‌شود که با این تفاسیر و مقررات، پس آیا سایتی غیربانکی که در نام دامنه آن از کلمه بانک استفاده شده باشد وجود ندارد؟ در اینترنت که جست‌وجو می‌کنیم متوجه می‌شویم که اتفاقا هستند تعدادی دامنه اینترنتی غیربانکی که از کلمه Bank نیز در نام دامنه ایشان استفاده شده است.

اما این سایت‌ها چطور موفق به ثبت دامنه با این واژه‌ شده‌اند؟ بیشتر که پیش می‌رویم و چگونگی آن را پرس‌وجو می‌کنیم، پاسخی که داده می‌شود این است که آن دسته از دامنه‌ها قبلا ثبت شده‌اند!

مساله وقتی جالب‌تر می‌شود که ثبت دامنه با واژه «بانک» با پسوندهای دیگر دات‌کام یا دات‌نت وجود دارد و مانعی از این جهت نیست! طبیعتا اگر دلیل این است که از ثبت دامنه با این واژه آن هم به‌دليل ممانعت از سودجویی افراد و کلاهبرداری از مردم جلوگیری شود، باید امکان ثبت آن با پسوندهای دیگر نیز نباشد.

ضمن اینکه مطمئنا همه سایت‌هایی که با نام دامنه‌ای حاوی این واژه فعالیت می‌کنند یا خواهند کرد، حتما سایت بانک خاصی نیستند. براي مثال، اگر نام دامنه‌ای «بانک خون» باشد چه؟! آیا امکان ثبت دامنه برای چنین سایتی وجود دارد؟

پس چطور است که آن تعداد دامنه ثبت شده قبلی به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟ آیا درخواست قانونی داده‌اند و تايید شده‌اند که مجاز به ثبت دامنه با این واژه شده‌اند؟ شاید فردی مایل به ثبت دامنه‌ای با این واژه در حوزه خودرو بوده و خواهان فعالیت قانونی با پذیرش همه قوانین و مقررات جاری کشور باشد. آیا می‌تواند دامنه خود را ثبت کند؟ باز هم جواب خیر است. پس چطور می‌توان به ثبت دامنه با این واژه پرداخت؟ آیا آن تعداد دامنه‌ای که ثبت شده‌اند مجوز داشته‌اند؟ چطور می‌توان مجوز لازم برای فعالیتی قانونی را به دست آورد؟

طبیعتا با این شکل احتکار و ممیزی از سوی بانک مرکزی، امروز و فردا باید شاهد آن باشیم که نهاد یا سازمانی دیگر در درخواستی مشابه به ایرنیک مانع از ثبت کلیدواژه‌ای دیگر شود. مثلا اتحادیه تاکسیرانی درخواستی ارايه دهد و با طرح دلایلی از ثبت دامنه با واژه «تاکسی» ممانعت کند؟