نظام‌نامه پیوست فناوری در حوزه فاوا؛ از ابلاغ تا عمل

قسمت سوم

در قسمت‌های اول و دوم اشاره شده بود که معاون اول ريیس‌جمهور مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را به دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ كرده است.

این مصوبه درخصوص دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی و شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی است.

همچنین گفته شد که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور تهیه سند اجرایی این مصوبه، کمیته‌ای مرکب از معاون فناوری و نوآوری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات، ريیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سندیکای صنعت مخابرات ایران تشکیل شده است.

در جلسات کمیته مذکور پیشنهادهايی توسط بخش‌های مختلف به شرح زیر ارايه شده است:

1. پیشنهاد معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

- ‌تجهیزات و نرم‌افزارهای شرکت‌های خارجی فقط از شرکت‌هایی که در ایران با اخذ مجوز ثبت شده‌اند خریداری شود.

- ‌قرارداد با خارجی‌ها به‌صورت جامع باشد. (شامل پیاده‌سازی و خدمات بعدی و نه فقط فروش تجهیزات)

- از طریق مشوق‌های مالیاتی و... حمایت از مشارکت شرکت‌های خارجی با شرکت‌های داخلی تشویق شود.

- خرید تجهیزات از سازندگان خارجی که فاقد نمایندگی در ایران هستند با در نظر گرفتن 20 درصد امتیاز منفی در مناقصات صورت گیرد.

- به‌ازای هر n میلیارد تومان قرارداد، یک شغل مهندسی در ایران ایجاد شود. (عدد n برای فناوری‌های مختلف تعیین خواهد شد)

- در قراردادهای خارجی، ضمانت‌نامه بانکی برای حسن بهره‌برداری از توانمندی‌های داخلی اخذ شود. (حدود 10 درصد مبلغ قرارداد اصلی)

2. پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

- تشکیل شورای سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی مدیریت فناوری بخش فاوا مرکب از وزیر، معاون فناوری و نوآوری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و روسا و مدیران عامل دستگاه‌های تابعه؛

- احصاي توانمندی‌های فناورانه، شفاف‌سازی و تجمیع تقاضا، برنامه اکتساب فناوری و برنامه یادگیری فناوری؛

- ایجاد بانک اطلاعاتی ظرفیت‌های داخلی؛

- مدل سرمایه‌گذاری حسب موضوع و نحوه همکاری و مشارکت خارجی؛

3. پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛

تقویت مصوبه شماره 163 کمیسیون تنظیم مقرارت که شامل مواد زیر است:

- دارندگان پروانه خدمات ارتباطی موظف هستند حداقل 30 درصد از دانش فنی فناوری‌های خریداری‌شده از خارج را برای تولید به داخل کشور منتقل كنند.

- دارندگان پروانه در استفاده از خدمات مشاوره‌ای، در صورت وجود توان لازم در کشور حداقل 70 درصد نیاز خود را از داخل کشور مرتفع كنند. (تشخیص وجود توان توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)

- در صورت نیاز به استفاده از خدمات به‌صورت مدیریت پیمان، دارندگان پروانه متعهد به عقد قرارداد با شرکت‌های داخلی هستند.

- دارندگان پروانه ملزم به استفاده از مهارت‌ها و نیروهای متخصص ایرانی هستند.

4. پیشنهاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

- در تنظیم قرارداد با طرف خارجی شرایطی فراهم شود که در پارک علم و فناوری مستقر شده و منابع انسانی مورد نیاز خود را از نیروهای متخصص داخلی تامین كنند.

- فروشندگان خارجی با استفاده از توان شرکت‌های داخلی و همکاری مراکز تحقیقاتی ملزم به برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی شوند.

- امکان سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی داخلی و خارجی تسهیل شود و الزامات قانونی آن مشخص و شفاف باشد.

- در راستای حمایت از تولید داخل، اولویت با تامین تجهیزات از فروشندگانی باشد که امکان استفاده و بهره‌برداری از نرم‌افزارهای تولید داخل در تجهیزات وارداتی را در صورت نیاز فراهم كند.

- تهیه بانک اطلاعاتی به‌روز از شرکت‌های داخلی و توانمندی آنها از یک‌سو و نیازمندی‌های کشور از سوی دیگر برای تعیین اولویت‌های فناوری.

5. پیشنهاد سندیکای صنعت مخابرات ایران؛

- استفاده حداکثری از سند راهبردی همکاری‌های فنی بین‌المللی در پساتحریم که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و تصویب شده است.

- تعیین اولویت‌های پیوست فناوری؛

-ساماندهی شرکت‌های داخلی براي جذب فناوری و تعیین شرکت‌های خارجی متناظر و همخوان؛

- تطبیق قوانین و حمایت‌های توسعه فناوری در بخش فاوا و شفاف‌سازی آن؛

- توسعه بانک‌های اطلاعات فناوری و تامین‌کنندگان؛

- تدوین و نظارت بر حسن انجام قراردادهای زیرمجموعه پیوست فناوری؛

- استفاده از مشاور برای تهیه پیوست فناوری و همچنین نظارت بر حسن اجرای آن.

پس از بحث و بررسی پیشنهادها در کمیته مربوطه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سه کارگروه به شرح زیر تشکیل شد تا طي دو هفته (تا 10 اسفند 95) پیشنهادهاي خود را به کمیته ارايه كنند.

الف) کارگروه احصاي قوانین و مقررات با مسوولیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور؛

ب) کارگروه تعیین اولویت‌های کلان فناوری با مسوولیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛

پ) کارگروه تدوین آیین‌نامه اجرایی با مسوولیت سندیکای صنعت مخابرات ایران.

نتایج حاصل از بررسی‌ها در سه کارگروه مذکور و همچنین تلفیق پیشنهادها در کمیته، در قسمت‌های بعدی ارايه خواهد شد.