قابل توجه متوليان فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور

پنج کليدواژه فاوا که در سال 95 مورد توجه ايراني‌ها بود

سال 95 به روزهاي پاياني خود نزديک مي‌شود؛ سالي با اتفاق‌هاي بسيار در حوزه آي‌سي‌تي کشور. طرح‌ها و پروژه‌هاي بسياري که در اين حوزه بعضي از آنها اجرايي و ساماندهي شدند، يا در آستانه کار هستند و نياز به بررسي بيشتر دارند و يا به سال‌هاي بعد و فراموشي موکول شدند.

از طرح ساما‌ندهي سايت‌هاي همسريابي، دسترسي آزاد به اطلاعات، رجيستري موبايل گرفته تا کارپوشه ملي ايرانيان و شبکه ملي اطلاعات و بسياري از موارد ديگر.

اما موضوع اين گزارش، بررسي عملکرد دولت و نهادهاي اجرايي در سالي که گذشت نيست، بلکه مي‌خواهيم به بيشترين کليدواژه‌هاي جست‌وجو شده توسط مردم در حوزه آي‌سي‌تي کشور بپردازيم.

بدون شک يکي از رويدادهاي مهم در حوزه آي‌تي در سال جاري موضوع سرشماري اينترنتي بود که با توجه به الکترونيکي بودن آن بر عکس سال‌هاي گذشته، اتفاق مهم و قابل توجهي بود.

اين اولين سالي بود که سرشماري نفوس و مسکن بر پايه اينترنت انجام شد. بخش قابل ملاحظه‌اي از مردم خودشان به سايت سرشماري مراجعه کرده و اقدام به ثبت اطلاعات خانوار خود مي‌کردند؛ اتفاقي که بسيار مهم و حايز اهميت بود. به همين دليل يکي از بيشترين کليدواژه‌هاي جست‌وجو شده در سال جاري «سرشماري اينترنتي سال 95» است. بيشترين استان‌هايي که اين کليدواژه را جست‌وجو کردند به ترتيب استان‌هاي کهگيلويه و بويراحمد، قزوين، سيستان‌و‌بلوچستان، خراسان رضوي و اردبيل بوده‌اند.

«سامانه بام» بانکداري الکترونيکي بانک ملي ايران ديگر کليدواژه جست‌وجوشده در اين فهرست است که استان ايلام بيشترين ميزان جست‌وجوي آن را به خود اختصاص داده است. پس از آن نيز استان سيستان‌وبلوچستان و خراسان شمالي بيشترين ميزان جست‌وجو را داشته‌اند. «انتقال وجه بانک ملي» و «ثبت‌نام در سامانه بام» ديگر کليدواژه‌هاي جست‌وجوشده در حوزه بانکداري اينترنتي و بانک ملي هستند.

«ثبت‌نام تک کارت فرهنگيان» ديگر کليدواژه جست‌وجوشده در حوزه دولت الکترونيکي است. تک‌کارت فرهنگيان، کارت شناسايي چندمنظوره مخصوص فرهنگيان است که به‌تدريج و در آينده آنها را از خدماتي از جمله بانکي، کارت بليت، بيمه و خدمات رفاهي برخوردار خواهد کرد و جايگزيني براي کارت‌هاي شناسايي موجود است. استان سيستان‌و‌بلوچستان بيشترين ميزان جست‌وجوي اين کليدواژه را داشته‌اند. استان‌هاي لرستان و کهگيلويه‌و‌بويراحمد نيز ديگر استان‌ها هستند.

سامانه ابلاغ الکترونيکي قضايي (ثنا) ديگر کليدواژه جست‌وجوشده از سوي کاربران ايراني در سال 95 است. اين سامانه همان‌طور که از نامش پيدا است به موجب قانون جديد آيين دادرسي کيفري، به ابلاغ و تحويل اوراق قضايي قوه قضاييه به شکل الکترونيکي مي‌پردازد. نحوه کارکرد اين سامانه نيز به اين‌صورت است که پس از ثبت‌نام در اين سامانه و ورود به آن توسط کد ملي و رمز ده رقمي مي‌توانيد ابلاغيه‌هاي خود را مشاهده کرده و نسبت به آن اقدامات بعدي را انجام دهيد. همچنين اين سامانه به‌صورت پيامک نيز شما را از آخرين ابلاغيه‌هاي خود باخبر مي‌كند. استان‌هاي چهارمحال‌و بختياري، کرمانشاه و لرستان بيشترين ميزان جست‌وجوي اين سامانه را داشته‌اند.

سيب (سامانه يکپارچه بهداشت) و ثبت‌نام در آن ديگر کليدواژه جست‌وجوشده در حوزه دولت الکترونيکي است. اين سامانه به‌منظور ساماندهي اطلاعات پايگاه‌هاي سلامت خانواده و خانه‌هاي بهداشت تدوين شده و جايگزين شيوه سنتي و کاغذي موجود در دسترسي به اطلاعات بيماران است. استان‌هاي کردستان، اردبيل و چهارمحال‌و‌بختياري بيشترين ميزان جست‌وجوي اين کليدواژه را دارند.

اگرچه در گزارش حاضر تنها پنج کليدواژه پرجست‌وجوي ايراني‌ها در حوزه فاوا و در سال 95 مورد بررسي قرار گرفت، اما همين موارد انگشت‌شمار نيز پيام‌هاي زيادي در دل خود دارند.

نخست آنکه مردم سراغ سامانه‌هايي رفته‌اند که از سه حالت خارج نبوده است، يا ناچار به مراجعه بوده‌اند، يا تشويق به مراجعه شده‌‌اند يا نياز و کاربري مناسب موجب استفاده از آنها شده است.

دوم آنکه برخي از اين سامانه‌ها از سوي شهرهاي دورتر از پايتخت بيشترين فراواني جست‌وجو را داشته‌اند که اين امر گوياي کمبود تبليغات و عدالت اطلاع‌رساني در نقاط مذکور است که به‌ناچار بايد نياز خود را از طريق گوگل رفع کنند. حال آنکه براي مثال در کلان‌شهري همچون تهران به علت وجود ابزارهاي متعدد رسانه‌اي و تبليغاتي اين اطلاعات به اشکال ديگر در اختيار مردم قرار گرفته است.

سوم آنکه اگر مردم از وجود خدماتي کاربردي و تسهيل‌کننده آگاه شوند، خود به‌دنبال استفاده از آن مي‌روند.

چهارم آنکه از نکته مهم رايگان بودن خدمات الکترونيکي نيز نبايد غافل بود که خود انگيزه‌اي براي جست‌وجو و يافتن آنها شده است.

و پنجم اينکه نتايج به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد که نياز بخش زيادي از مردم (به‌استثناي برخي کلان‌شهرها) بيشتر به سمت خدمات غيرسرگرمي و تفريحي بوده است.