تدابیر طراحی برای خانه‌های هوشمند

این كتاب بر توسعه پایدار و تدابیر طراحی در خانه‌های مسكونی تمرکز دارد. درواقع از نظر نویسنده این کتاب، توسعه پایدار ساختمان‌های هوشمند تنها برجنبه زیست‌محیطی تمركز ندارد بلكه به جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی آن هم می‌بایست توجه کرد.
این موضوع را نباید از یاد برد که هرخانه دارای مشكلات مختلف و درنتیجه نیازمند یك راه‌حل منحصربه فرد برای خود است. این کتاب سعی دارد اصولی را طرح‌ریزی کند که معماران با استفاده از آنها بتوانند در ساخت خانه هوشمند موفق‌تر عمل کنند. کتاب مذکور توسط انتشارات ناقوس و به قیمت ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر و عرضه شده است.

اتوبوس آق فری

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه