آغاز همكاری ودافون و های‌وب در ایران

همکاری های‌وب با شرکت ودافون، یکی از بزرگترین اپراتورهای مخابراتی دنیا آغاز شده است.
به گزارش روابط عمومی های‌وب، ودافون یکی از بزرگ‌ترین اپراتورهای مخابراتی دنیا است که دامنه‌ای از خدمات شامل صوت، پیامک، دیتا و خدمات ارتباطی ثابت را ارایه می‌کند.
به نقل از روابط عمومی های‌وب، این مشارکت دربردارنده بهره‌گیری های‌وب از توان فنی و تخصصی ودافون به‌صورت انحصاری در بازار ایران است و های‌وب می‌تواند محصولات و خدمات ودافون را در بازار ایران عرضه کند و به مشتریان بین‌المللی این شرکت در صورت ورود به ایران خدمات ارایه کند. ارایه پلتفرم اینترنت چیزهای ودافون که در ۴۸ کشور دنیا در حال بهره‌برداری است ازجمله بخش‌های دیگر این مشارکت محسوب می‌شود.
سید ایمان میری مدیرعامل های‌وب می‌گوید: این مشاركت در ادامه برنامه‌های های‌وب برای ارایه خدمات جامع مخابراتی که دربرگیرنده خدمات موبایل از طریق پروانه MVNO و خدمات ثابت از طریق پروانه FCP خواهد بود. امیدواریم این همكاری به های‌وب کمک کند تا از طریق بهره‌گیری از دانش روز و استانداردهای جهانی، خدمات باکیفیت ارتباطی و مخابراتی را در اختیار مشتریان خویش قرار دهد و سرویس‌های نوین مخابراتی همچون اینترنت چیزها(IOT) و خدمات ماشین با ماشین (M2M) را به‌صورت تجاری در کشور عرضه کنیم.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه

    نقد و بررسی بازی