دوقلوهای بلاتکلیف شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی

دولت الکترونیکی، تکلیفی بر جامانده از قانون برنامه پنجم توسعه کشور است که در برنامه ششم نیز فرض بر این گذاشته شد که زیرساخت‌ها فراهم شده و توسعه محتوایی باید در دستور کار قرار گیرد.

هرچند تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی و صدور بخشنامه‌هایی در این دولت انجام شد اما نبود ضمانت اجرایی لازم آنها را بی‌اثر می‌‌کرد. ماحصل اقدامات انجام شده ایجاد درگاهی است که مشابه آن در گذشته هم بود و در حالی که انتظار می‌رفت تحولی در ارایه خدمات و محتوای مرتبط با دولت الکترونیکی ایجاد شود، چنین نشد.

ماجرای افتتاح فاز نخست این پروژه و تاخیر چندباره آن که معطل حضور رییس جمهور بود و بعد از چند ماه بالاخره بدون حضور شخص اول اجرایی افتتاح شد از حواشی اجرای این پروژه بود که هنوز هم به سرانجام نرسیده است.

حالا با گذشت چند سال از کلید خوردن این پروژه معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات می‌گوید: در بودجه امسال برای دولت الکترونیکی 83 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده بود اما تاکنون هیچ تخصیصی صورت نگرفته است که البته  این روند در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ هم رخ داده ست.

نایب رییس هیات مدیره انجمن افتا علت اجرایی نشدن کامل دولت الکترونیکی را وجود نگاه اشتباه به این خدمت ارزیابی کرده و گفت دولت الکترونیکی پورتا‌ل‌ها و سایت‌ها نیست بلکه فرآیندها است که در کشور ما به این موضوع توجه لازم نشده است.

شبکه ملی اطلاعات هم وضعیت مشابهی دارد و علی‌رغم تدوین سند تبیین الزامات این شبکه و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و افتتاح سه فاز از آن تازه امسال در مرحله‌ای قرار گرفته شورای راهبری برایش ایجاد شده است و البته با تمام اقداماتی که انجام شده معاون مرکز ملی فضای مجازی تصریح می‌کند که هنوز با شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.