7 گلایه مهم مردم در سال 96

سال 96 به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و پرونده حوزه آی‌تی نیز می‌رود که با تمام افت‌وخیزها و پروژه‌های ناتمامش بسته شود، اما ظاهرا پرونده سردرگمی‌ها و نارضایتی‌های به‌حق کاربران، پرونده‌ای همیشه مفتوح است که گویا مسوولان اختتامیه‌ای برایش در نظر نگرفته‌اند و از سالی به سال بعد تحویل داده می‌شود. در این گزارش به هفت گلایه مهم مردم در حوزه آی‌سی‌تی در سال 96 می‌پردازیم.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه