7 لازم‌الاجرای فاوا در سال 1397

سال 1396 با تمام فراز و فرودهايش براي صنعت فاواي كشور و كاربران آن در حال اتمام است و جاي خالي اقداماتي كه بايد انجام شود و كمبودهاي متعدد موجود بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود.

بروز بحران‌هاي متعدد همچون زلزله‌هاي كرمانشاه و كرمان، برخورد هواپيماي آسمان با كوه دنا و بروز سيل در شمال كشور همه و همه از جمله مواردي بودند كه لزوم ايجاد سامانه‌اي براي تجميع داده‌ها در هنگام بروز بحران را بيش از پيش براي ما بااهميت مي‌كرد.

از سوي ديگر، مشخص نبودن متولي استارت‌آپ‌ها و نبود قوانين مشخص و چارچوب مدون از جمله ديگر مواردي بود كه انتظار مي‌رود در سال آتي به آن سرو سامان داده شود.

در حوزه كاربري نيز مزاحمت‌هايي كه پيامك‌هاي تبليغاتي براي مردم ايجاد كرده‌اند و نياز به رسيدگي فوري دارند و تحقق هرچه سريع‌تر دولت الكترونيكی، مهم‌ترين مواردي بودند كه توجه عاجل دولت به آنها در سال پيش روي را مي‌طلبد.

در اين مطلب به بهانه انتشار آخرين شماره هفته‌نامه عصر ارتباط در سال 96 شمسي قصد داريم تا هفت موضوعی را كه در سال 97 بايد به آنها توجه شده و محقق شوند با شما در ميان بگذاريم، با اميد آنكه سال 97 دولت مستعجل نبوده و با درايت به اين الزامات اصلي حوزه فاوا جامه عمل پوشانده شود.