تجميع داده‌ها و سامانه‌هاي دولتي

در يك دهه اخير انبوهي از سامانه‌هاي مختلف براي ارايه خدمات الكترونيكي به مردم توسط دستگاه‌هاي مختلف كشور ايجاد شده است، اما لزوم ثبت‌نام جداگانه در هر يك از اين سامانه‌ها و ثبت چندباره اطلاعات هويتي كاربران از يك‌سو و متصل نبودن سامانه‌هاي دستگاه‌هاي مختلف به يكديگر از سوي ديگر باعث شده كه اين سامانه‌ها كارايي لازم را نداشته باشند.

درواقع طي يك دهه گذشته ما نگاه غلطي در ايجاد و بهره‌برداري از سامانه‌ها داشته‌ايم. بايد توجه كرد كه الكترونيكي‌شدن به‌معني صرف ايجاد پورتال‌ها، سايت‌ها و سازمان‌ها نيست بلكه بايد فرايندها ديده شوند. به بيان ديگر سامانه‌ها و سايت‌ها ابزاري هستند كه براي دستيابي به يك فرايند يا ورود به چرخه‌اي در دولت توليد شده و استفاده مي‌شوند. ما در مرحله اول در توسعه و طراحي سامانه‌هاي دولتي بايد فرايندهايی را استخراج كنيم. توجه كنيد كه در هر فرايند يك سازمان دخيل نيست و ممكن است سه يا چهار سازمان و ارگان مختلف با آن درگير باشند. ما اگر در دولت الكترونيكی به طراحي دقيق فرايندها و بعد الكترونيكي كردن فرايندها و اصلاح آنها توجه كنيم آن وقت خروجي فرايندهايمان با فرايندهاي دنياي كاغذي متفاوت مي‌شود.

براي مثال، اين امكان وجود داشت كه مثلا در وزارت صمت فرايند واردات كالا شامل اخذ مجوز، ثبت سفارش، معاملات، آوردن جنس، ترخيص كالا در گمرك و ساير موارد كه همگي يك فرايند هستند استخراج شود و آن زمان مي‌فهميديم براي آنكه مثلا يك دارو وارد شود مجوز وزارت بهداشت را مي‌خواهد و نياز به ارتباط با بانك‌ها براي انتقال پول وجود دارد و كل اين فرايند در سيستم مي‌آمد.

در حال حاضر سيستم‌هايي داريم كه همگي نصفه و نيمه هستند و ارباب‌رجوع نصف فرايند را بايد در يك سامانه انجام داده و براي انجام بقيه آن به سامانه ديگر رجوع كرده يا مراجعه حضوري داشته باشد؛ موضوعي كه به‌نظر مي‌رسد در سال 97 بايد براي حل آن هم چاره‌اي بنيادين انديشيده شود.

تعيين استراتژي ارزرمز

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه